Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 74 641 92 26
e-mail: wydawnictwo@pwsz.com.pl