Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 641 92 00, 74 641 92 01
fax: 74 641 92 02
e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

KANCELARIA GŁÓWNA
mgr Beata Mierzejewska
tel.: 74/ 641-92-01
kancelaria@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Joanna Augustyniak
tel: 74/641-92-24
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

SEKRETARIAT REKTORA
mgr Małgorzata Śmigielska
tel.: 74/ 641-92-00
fax: 74/ 641-92-02
pwsz@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
mgr Małgorzata Radyńska
tel: 74/ 641-92-50
fax: 74/ 641-92-02
pedagogika@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

INSTYTUTY

Instytut Społeczno-Prawny
Siedziba: ul. Zamkowa 4, pokój nr 116
Sekretariat: mgr Marta Sawicka
tel: 74/ 641-92-11
administracja@pwsz.com.pl  bhp@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Instytut Humanistyczny
Siedziba: ul. Piotra Skargi 14a, pokój nr 101
Sekretariat: Jolanta Łukomska
tel: 74/ 641-92-50
filologia@pwsz.com.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   pedagogika@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Instytut Przyrodniczo-Techniczny
Siedziba: ul. Zamkowa 4, pokój nr 111
Sekretariat: mgr Marzena Łukiewicz
tel.: 74/ 6419213
logistyka@pwsz.com.pl   architekturakrajobrazu@pwsz.com.pl   turystyka@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Instytut Zdrowia
Siedziba: ul. Piotra Skargi 14a, pokój nr 102
Sekretariat: mgr Jolanta Jamrowska
tel: 74/ 641-92-53
technikidentystyczne@pwsz.com.pl   kosmetologia@pwsz.com.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

REKRUTACJA
DZIAŁ NAUCZANIA I SPRAW STUDENCKICH
Siedziba: ul. Zamkowa 4, pokój nr 27

Kierownik: mgr Edward Szewczak
tel: 74/641-92-05
szewczak@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

mgr Agnieszka Górka
tel: 74/641-92-25
gorka@pwsz.com.pl

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
tel: 74/641-92-03
apochron@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

lic. Krzysztof Zyguła
tel: 74/641-92-04
kzygula@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Praktyki zawodowe
mgr Mirosława Nikodemska
tel. 74/641-92-34
email: mnikodemska@pwsz.com.pl

Promocja, rekrutacja i współpraca między uczelniami
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Justyna Jaskólska
tel: 74/641 92 08
e-mail: promocja@pwsz.com.pl, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć erasmus@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Biuro Karier
mgr Justyna Jaskólska
tel: 74/641 92 08
e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

BIBLIOTEKA I WYDAWNICTWO UCZELNIANE
Siedziba: ul. Zamkowa 4
Dyrektor: dr Sylwia Bielawska
tel: 74/641-92-26
biblioteka@pwsz.com.pl   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wydawnictwo@pwsz.com.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

mgr Jolanta Jałowiec
tel: 74/641-92-06
opracowanie@pwsz.com.pl

mgr Ewelina Wolińska
tel: 74/641-92-06
wypozyczalnia@pwsz.com.pl

Teresa Barzęc
tel: 74/641-92-06
czytelnia@pwsz.com.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Siedziba: ul. Zamkowa 4
Kierownik: mgr Rafał Pszczolarski
tel.: 74/ 641-92-18
rpszczolarski@pwsz.com.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

mgr inż. Marek Lubczyński
tel.: 74/ 641-92-19
lubczynski@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

mgr Kamila Wójcik
tel: 74/641-92-32
wojcik@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Informatycy: Arkadiusz Rudziński, Sylwester Legut
tel.: 74/ 641-92-44
arudzinski@pwsz.com.pl   Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć slegut@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

KWESTOR, ZASTĘPCA KANCLERZA mgr Agnieszka Sobkowska
tel.: 74/641-92-40
asobkowska@pwsz.com.pl

mgr Anna Szpila
tel.: 74/ 641-92-20
aszpila@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć mgr Beata Janik
tel.: 74/ 641-92-21
janik@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

mgr Edyta Mirek
tel.: 74/ 641-92-21

DZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SPRAW PRACOWNICZYCH
mgr Renata Komorowska
tel.: 74/ 641-92-27
kadry@pwsz.com.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Formularz kontaktowy