58-300 Wałbrzych,
ul. P. Skargi 14a,
Tel. 74 641 92 53
e-mail: kosmetologia@pwsz.com.pl technikidentystyczne@pwsz.com.pl

Dyrektor Instytutu:
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak
e-mail: randrzejak@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 53

Zastępca Dyrektora Instytutu:
dr Monika Gawłowska
e-mail: mgawlowska@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 53

Sekretariat: mgr Jolanta Jamrowska
pok. 102
Tel. 74 641 92 53
Czynny: wtorek-piątek 10.00-14.00 (w sobotę w czasie zjazdów 8:00-15:00)

Koordynator ECTS w programie Erasmus+:  więcej»

Program Erasmus
+ Sprawdź aktualną ofertę wyjazdową.