Instytut Społeczno-Prawny

ul. Zamkowa 4
tel. 74 641 92 11
e-mail: administracja@pwsz.com.pl   bhp@pwsz.com.pl

Dyrektor Instytutu: dr hab. Paweł Borszowski
tel. 74 641 92 11

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Piotr Szymaniec (Administracja I i II stopień)
e-mail: pszymaniec@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 11

Zastępca Dyrektora Instytutu: mgr Kazimiera Marzec (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
e-mail: kmarzec@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 11

Sekretariat:  mgr Marta Sawicka administracja@pwsz.com.pl
pok. 116
tel. 74 641 92 11
Czynny: wtorek - piątek 9.00-15.00 (w sobotę w czasie zjazdów 9:00-15:00)

Koordynator ECTS w programie Erasmus+:  więcej»

Program Erasmus+ Sprawdź aktualną ofertę wyjazdową.