58-300 Wałbrzych,
ul. Piotra Skargi 14a,
Tel. 74 641 92 50
e-mail: filologia@pwsz.com.pl  pedagogika@pwsz.com.pl

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Henryk Gradkowski
e-mail: pedagogika@pwsz.com.pl
Tel. 74 641 92 51

Zastępca Dyrektora Instytutu:
mgr Małgorzata Radyńska - pedagogika
dr Anna Pełczyńska - filologia
email: mradynska@pwsz.com.pl  apelczynska@pwsz.com.pl
Tel. 74 641 92 51

Sekretariat:  Jolanta Łukomska
pok. 101
Tel. 74 641 92 50
Czynny: wtorek-piątek 7.30-15.30 (w sobotę w czasie zjazdów 8:00-15:00)

Koordynator ECTS w programie Erasmus+:  więcej»

Program Erasmus+ Sprawdź aktualną ofertę wyjazdową.