Ogólna prezentacja Uczelni - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

 1. Instytut Humanistyczny
  Dyrektor: dr Mirosława Furmanowska
   
 2. Instytut Zdrowia
  Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak
   
 3. Instytut Społeczno-Prawny
  Dyrektor: dr hab. Paweł Borszowski
   
 4. Instytut Przyrodniczo-Techniczny
  Dyrektor: dr Beata Detyna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia, 
 • około 3 tys. studentów,
 • cztery instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Uniwersytet I Wieku,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego, mieszkaniowego, na wyżywienie oraz stypendium za osiągnięcia w nauce i sporcie,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Klub Turystyki Aktywnej,
 • studenckie koła naukowe, zespoły (wokalno - instrumentalne itp.),
 • Studencka telewizja "TV Zamkowa".

 

Video