Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
tel. (0-74) 641 92 00, 641 92 01, fax 641 92 02
http://www.pwsz.com.pl, e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

Autobusy:
Z Podzamcza i Piaskowej Góry – autobus nr 3
Ze Szczawienka – autobus nr 12
Ze Szczawna Zdroju i Białego Kamienia – autobus nr 6
 


Wyświetl większą mapę