KARTA UCZELNI ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w dniu 11 grudnia 2013 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu Karty Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 upoważniającej m.in. do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest przede wszystkim przygotowanie strategii i polityki umiędzynarodowienia, wysoka ocena dotychczasowych przedsięwzięć oraz posiadanie pakietu informacyjnego zgodnego z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym w języku polskim i angielskim.

Decyzja Komisji Europejskiej
Erasmus Charter For Higher Education 2014-2020PROGRAM ERASMUS+

Od 1 stycznia 2014 roku rusza program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe
w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

• Akcja 1: Mobilność edukacyjna
• Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
• Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk
Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program będzie dotyczył specyficznych działań obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)

Wyjazdy pracowników uczelni


European Association of ERASMUS Coordinators

Uczelniany koordynator program Erasmus+, p. Justyna Jaskólska od 19 lutego 2015 jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC). Tym samym przedstawiciel PWSZ uczestniczy w badaniach, seminariach i konferencjach dotyczących wspierania procesu podnoszenia jakości w edukacji na terenie UE, działa na rzecz wspierania mobilności studentów, nauczycieli akademickich i administracyjnych na terytorium Unii Europejskiej i poza nią.
www.eaecnet.com