Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+

Swoją praktykę zawodową możesz także zrealizować za granicą. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez pracodawców – w ich opinii procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można zdobyć w żaden inny sposób. Zdaniem przedsiębiorców osoby, które w swoim CV mogą pochwalić się praktykami w obcym kraju są:

  • samodzielne,
  • aktywne,
  • potrafią odnaleźć się w trudnych sytuacjach,
  • dobrze zorganizować sobie pracę,
  • współpracować w środowisku międzynarodowym.
     

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Gdzie mogę wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów:
Instytucje partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu


Praktyki w Grecji


Studenci kierunków, takich jak np.: turystyka i rekreacja, kosmetologia, pedagogika mogą realizować wakacyjne praktyki w hotelach i resortach SPA w Grecji. Wyjazdy aranżowane są przez partnerską firmę - JOB TRUST.
Rekrutacja na praktyki odbywa się za pośrednictwem strony:
www.jobtrust.gr
Prezentacja dot. stanowisk oraz miejsc wyjazdowych w Grecji

Inne wyjazdy


Istnieje także możliwość realizacji 2-miesięcznej praktyki w innym kraju UE - poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki! Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus w celu ustalenia szczegółów.

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów:


Wsparcie finansowe

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.
Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów przedstawiają się następująco (w roku akademickim 2014/2015):

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+ Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER*
Grupa I:
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
600 euro 2517 zł
Grupa II:
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia
500 euro 2097 zł
Grupa III:
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
400 euro 1678 zł


*dot. wyjazdów studentów niepełnosprawnych
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd na praktykę w semestrze zimowym, letnim lub w wakacje. Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2015/16 trwa do 18 maja 2015. Uwaga, rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ trwa do 20.11.2015.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
formularz zgłoszeniowy - wyjazd na praktykę (doc)

Formularze przyjmowane są przez:
mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
adres: ul. Zamkowa 4, pok. 305
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl
tel. 74 6419208

Koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na praktyki:
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach Programu Erasmus+:
www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze