Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

 

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ AS w Wałbrzychu podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów.
W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować program zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Individual Teaching Programme. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):
 

Kraje należące do danej grupy

 

Dzienna wartość stypendium
w euro

 

 

Grupa I:
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

 

130

 

Grupa II:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

 

110

 

Grupa III:
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

 

100

 

Grupa IV:
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

 

80

 

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Uczelnie partnerskie

Wykładowcy PWSZ mogą zrealizować zajęcia w jednym z przeszło dwudziestu europejskich ośrodków partnerskich (uniwersytetów, politechnik).

 

Uczelnie partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu

 

Formularze, dokumenty i komunikaty

Wszelkie zasady, obowiązujące formularze dla wykładowców wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ dostępne są w zakładce:

www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze

 Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)


Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztatach, wizyta studyjna etc.).
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania indywidualnego planu pracy/szkolenia – tzw. Individual Training Programme zaakceptowanego przez trzy strony: beneficjenta, PWSZ AS w Wałbrzychu i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się najpóźniej do końca listopada roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz tabela wyżej). 

Formularze, dokumenty i komunikaty dla pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+:
www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze