Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie Programu Erasmus+

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+:
mgr Justyna Jaskólska
ul. Zamkowa 4, pok. 305
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 08

Uczelniany Koordynatora ECTS:
doc. dr Małgorzata Babińska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Instytutowi Koordynatorzy ECTS:

1. dr Piotr Szymaniec – dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. dr Alicja Maciejko – dla kierunków: Turystyka i rekreacja, Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna
3. dr hab. Anna Szemik-Hojniak - dla kierunków: Kosmetologia, Techniki dentystyczne
4. dr Ewa Rychter – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska, filologia niemiecka), Pedagogika
5. dr Joanna Nowicka – dla kierunku: Logistyka.