Formularze dla studentów wyjeżdżających na studia

 • w trakcie pobytu na stypendium:
 1. Zmiany do programu zajęć (Changes to original proposed study programme/Learning Agreement)
 2. Podanie o przedłużenie pobytu o kolejny semestr

Formularze dla studentów wyjeżdżających na praktyki

 • Formularze aplikacyjne:
 1. Formularz zgłoszeniowy - wyjazd na praktykę
 2. Program praktyki (Learning Agreement for Traineeships)
  - instrukcja do programu praktyki
 • po akceptacji ze strony instytucji przyjmującej:
 1. Formularz danych bankowych studenta
 2. Oświadczenie studenta
 3. Wniosek o wydanie "Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego"
 4. Zaświadczenie o niekaralności - formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (dot. praktyk w Grecji)
 5. Przykładowy tekst umowy finansowej
 • dokumenty niezbędne do rozliczenia stypendium Erasmusa:
 1. Potwierdzenie odbycia praktyki (Work Placement Confirmation)
 2. Ocena realizacji programu praktyki
 3. Ankieta Studenta Erasmusa - wyjazd na praktykę (formularz on-line stypendysty Erasmusa)

Formularze dla wykładowców

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 2. Indywidualny program nauczania (Staff mobility for teaching. Mobility agreement)
 3. Formularz danych bankowych pracownika
 4. Oświadczenie pracownika
 5. Wniosek o wydanie "Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego"
 6. Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem
 7. Sprawozdanie z wyjazdu nauczyciela akademickiego (formularz on-line stypendysty Erasmusa)

Formularze dla pracowników - wyjazdy na szkolenia

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Indywidualny plan pracy (Individual Work Programme)
 3. Formularz danych bankowych pracownika
 4. Oświadczenie pracownika
 5. Wniosek o wydanie "Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego"
 6. Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem
 7. Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego (formularz on-line stypendysty Erasmusa)


Dokumenty związane z realizacją programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016
Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016
Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016

Zagraniczna mobilność studentów PO WER 2015/2016

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. Rok akademicki 2015/2016

Dokumenty związane z realizacją programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015
Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015
Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015
 
Pozostałe dokumenty i informacje

Zarządzenie nr 31/2014 z dn. 05.08.2014 r. w sprawie określenia kwoty dofinansowania kosztów podróży w ramach realizacji PROGRAMU ERASMUS+

Strategia umiędzynarodowienia działalności PWSZ AS w Wałbrzychu
Deklaracja Polityki Erasmusa / Erasmus Policy Statement

Przewodnik po Programie Erasmus+

Uczelnie partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu
Koordynatorzy ECTS w PWSZ AS w Wałbrzychu

Kody ISCED
Kody - sektory gospodarki
Kody NACE

Informacje wizowe


Europass
Europass – CV