Drogi Studencie lub Absolwencie!

Nasze Biuro Karier powstało z myślą o rozwoju Twoich zainteresowań, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i ułatwieniu Ci odnalezienia się na rynku pracy. Musisz pamiętać, że obecnie dla pracodawcy coraz ważniejsze stają się kwalifikacje
i wiedza praktyczna nabyte podczas studiowania, nie tylko wyuczone kompetencje. Dlatego zachęcamy Cię do współpracy z nami. Pierwszym krokiem z Twojej strony może być zarejestrowanie się w bazie Biura Karier (link poniżej).

ZAPISZ SIĘ DO ELEKTRONICZNEJ BAZY BIURA KARIER

Naszym zadaniem będzie poszukiwanie dla Ciebie optymalnej oferty pracy, szkolenia, stażu czy praktyk, wśród współpracujących z nami pracodawców.

PAMIĘTAJ! Współpraca z nami nic nie kosztuje, może przynieść jedynie korzyści zarówno dla studenta/absolwenta,
jak i dla pracodawcy.

Staramy się wpływać na Twój rozwój zawodowy, działając na wielu płaszczyznach.

Nasze Biuro poszukuje pracodawców poprzez stałe nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi
i zagranicznymi.

Poszukujemy dla Ciebie szkoleń, warsztatów, projektów, które zwiększą Twoje szansę na rynku pracy, dadzą Ci wiedzę
i przede wszystkim umożliwią kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

Jeśli chciałbyś podjąć dalszą edukację – udostępniamy informacje o kursach językowych, zawodowych, studiach
II stopnia i podyplomowych.

W naszym Biurze uzyskasz przydatne informacje dotyczące pisania listu motywacyjnego i CV.

Do naszych działań należy również organizowanie prezentacji firm lokalnych i bezpośrednich spotkań z pracodawcami. Umożliwia to poznanie specyfiki przyszłego miejsca pracy oraz warunków zatrudnienia w danej branży.