16 czerwca br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obchodziła wraz z całą społecznością akademicką Jubileusz 15-lecia. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku, które podpisane zostało przez ówczesnego premiera Jerzego Buzka, po wielu zabiegach administracyjnych, z udziałem ówczesnych władz wojewódzkich i samorządowych powstała w Wałbrzycha pierwsza, samodzielna, publiczna szkoła wyższa.
 

Uroczystość rozpoczęło przemówienie JM rektor prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc, która przybliżyła krótką historię uczelni, zwracając jednocześnie uwagę na jej dynamiczny rozwój we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń państwowychuczelnianych. Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 r. odznaczył troje pracowników naszej uczelni. Uroczystej dekoracji dokonała dr Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski.
 
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:
  • mgr Jan Zwierko (od 1999 roku kanclerz PWSZ AS w Wałbrzychu) za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu,
  • doc. dr Kazimierz Klementowski (w latach 2010-2013 dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji) za zasługi w działalności na rzecz nauki.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała:
  • dr Sylwia Bielawska (od 2008 roku dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego) za zasługi w działalności na rzecz nauki.

 

Decyzją Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu (uchwała nr 9/2014 z 19.03.2014 r.) zaszczytny tytuł Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu przyznano czterem osobom. Wyróżnienie to otrzymali:
  1. dr Maria Misiewicz, ekspert boloński,
  2. mgr Adam Roczek, prezes Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego (EUSA),
  3. dr n. med. Roman Szełemej, prezydent miasta Wałbrzycha,
  4. ks. prałat Bogusław Wermiński, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

 

Z okazji Święta Uczelni pamiątkowe statuetki odebrały osoby, które rozpoczęły pracę zawodową w uczelni, w pierwszym roku akademickim, tj. 1999/2000, a także najdłużej współpracujący członkowie Konwentu w osobach: mgra inż. Henryka Gołębiewskiego, wieloletniego przewodniczącego Konwentu, dra Jerzego Tutaja, członka zarządu Województwa Dolnośląskiego, oraz mgra Jerzego Gajosa, dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.
 
 
Święto Uczelni to czas wyróżnień zarówno dla pracowników, jak i dla studentów, dlatego też władze uczelni przygotowały dla nich dyplomy oraz upominki książkowe. Pamiątkowe dyplomy wręczono studentom za: najwyższą średnią ocen w roku akademickim 2013/2014 oraz wyniki sportowe, aktywną działalność w samorządzie studenckim oraz studenckich kołach naukowych.
 

Podsumowaniem uroczystości były wystąpienia gości: parlamentarzystów – Wiesława Kiliana oraz Katarzyny I. Mrzygłockiej, dra n. med. Romana Szełemeja, prezydenta m. Wałbrzycha; prof. dra hab. Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej, przedstawiciela KRASP-u; prof. dra hab. Józefa Garbarczyka, przewodniczącego KREPSZ-u, rektora PWSZ w Gnieźnie; doc. dra Jacka Przygodzkiego, rzecznika prasowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Andrzeja Warzechy, prezesa Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.


 


 


Na zakończenie wysłuchano Hejnału Wałbrzycha autorstwa Patrycji Noskowiak, podczas którego została wykonana pamiątkowa fotografia. Za oprawę muzyczną odpowiadał  Chór Uczelniany "Daisy" pod batutą Bogusławy Bednarczyk i przy akompaniamencie Pana Jerzego Owczarza. Obchody jubileuszowe zakończył recital Magdy Umer, który miał miejsce o godz. 17:00 w Auditorium Novum.

 
 
 
 Galeria zdjęć