Harmonogram

obchodów jubileuszu

15-lecia

Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa