BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW - po 3 i 5 latach od ukończenia studiów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu