Stowarzyszenie Absolwentów - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Prezes Zarządu – mgr Michał Broda
1. Wiceprezes Zarządu - Paweł Kwiatkowski
2. Wiceprezes Zarządu - lic. Krzysztof Zyguła
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr Tomasz Durajczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – mgr Marta Sawicka
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła

Kontakt

email: absolwenci@pwsz.com.pl
telefon: 74 641-92-11

 
Statut
Pobierz
 
Deklaracja członkowska
w formacie .pdf
w formacie .doc (office)
 
Szanowni Studenci i Absolwenci! Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów naszej Uczelni.
W
zór deklaracji członkowskiej dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich przy ul. Zamkowej 4 - pokój nr 27 oraz w wersji elektronicznej do druku w części „deklaracja członkowska”.
 
Wypełnioną deklarację można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na podany poniżej adres:
Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

Wpłaty członkowskie
Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet Członków, prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty członkowskiej w wysokości 10 zł.
W sprawie wpłat należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 74 641-92-11