Zachęcamy do korzystania z czasopism naukowych, którym MNiSW przyznało punkty w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych. Szczególnie polecamy te, które udostępniają w formie pełnotekstowej wszystkie artykuły. Aby ułatwić Czytelnikom dostęp do poszczególnych czasopism pogrupowano je na obszary tematyczne oraz zamieszczono linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji.

Anglistyka i amerykanistyka

Architektura i inżnieria lądowa

Geografia

Germanistyka

Historia sztuki

Językoznawstwo

Kosmetologia

Logistyka

Prawo i administracja

Rolnictwo, leśnictwo

Inne

ANGLISTYKA I AMERYKANISTYKA

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

English Teaching-practice and Critique

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://edlinked.soe.waikato.ac.nz

Early Modern Literary Studiem

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://extra.shu.ac.uk/emls/emlsjour.html

PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.fu-berlin.de/phin

Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studiem

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://versita.metapress.com/content/121643

TESL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.tesl-ej.org/wordpress/

Atlantis. A journal of Spanish association for Anglo-American Studiem

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.atlantisjournal.org/

Brno Studies in English

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/publikace/bse-plone-verze

NJES. Nordic Journal of English Studies

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/archive

Revista alicantina de estudios ingleses

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174

Shenandoah

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://shenandoahliterary.org/

Studia romanica et anglica zagrabienia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/

Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm

ZAA - Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik: A Quartely or Language, Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.zaa.uni-tuebingen.de

 

ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA LĄDOWA  

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

Materiales de Construccion

Punkty MNiSW: 25

http://materconstrucc.revistas.csic.es

Acta Geodynamica et Geomaterialia

Punkty MNiSW: 20

http://www.irsm.cas.cz

 

Chalcogenide Letters

Punkty MNiSW: 20

http://www.chalcogen.infim.ro/letters.html

 

EURASIP Journal on Image and Video Processing

Punkty MNiSW: 20

http://jivp.eurasipjournals.com/

 

Journal of Advanced Concrete Technology

Punkty MNiSW: 20

http://www.jstage.jst.go.jp

 

Boletim de Ciencias Geodesicas

Punkty MNiSW: 15

http://ojs.c3sl.ufpr.br

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl

 

Geodetski List

Punkty MNiSW: 15

http://hrcak.srce.hr/

 

Geodetski Vestnik

Punkty MNiSW: 15

http://geodetski-vestnik.com

 

Gradevinar

Punkty MNiSW: 15

http://hrcak.srce.hr

 

Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung

Punkty MNiSW: 15

http://www.hywa-online.de

 

Informes de La Construccion

Punkty MNiSW: 15

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

 

Journal of Asian Architecture and Building Engineering

Punkty MNiSW: 15

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/

 

Journal of Hydrology and Hydromechanics

Punkty MNiSW: 15

http://versita.metapress.com

 

Journal of the South African Institution of Civil Engineering

Punkty MNiSW: 15

http://www.scielo.org.za

 

Materials Science

Punkty MNiSW: 15

http://www.matsc.ktu.lt

 

Revista de La Construccion

Punkty MNiSW: 15

http://www.redalyc.org

 

Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de

 

Bauwelt

Punkty MNiSW: 10

http://www.bauwelt.de

 

Artificial

Punkty MNiSW: 8

http://versita.metapress.com

 

Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, 
Navigation and Beyond

Punkty MNiSW: 6

http://mycoordinates.org/

 

Ecohydrology and Hydrobiology

Punkty MNiSW: 6

http://ecohydro.pl/

 

Transport Problems

Punkty MNiSW: 6

http://www.transportproblems.polsl.pl

 

Archives of Transport

Punkty MNiSW: 5

http://versita.com/aot/

 

Studia Geotechnica et Mechanica

Punkty MNiSW: 5

http://www.degruyter.com/view/j/sgem

 

Architecture Civil Engineering Environment

Punkty MNiSW: 4

http://www.acee-journal.pl/

 

Architectus

Punkty MNiSW: 4

http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/

 

Architektura Krajobrazu

Punkty MNiSW: 4

http://www.aqua.ar.wroc.pl/ak/

 

Foundations of Civil and Environmental Engineering

Punkty MNiSW: 4

http://www.fcee.put.poznan.pl/

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Punkty MNiSW: 4

http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb

 

Wiadomości Konserwatorskie

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl

 

Architecturae et Artibus

Punkty MNiSW: 3

http://www.wa.pb.edu.pl

 

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Punkty MNiSW: 3

http://www.kaiu.pan.pl

 

Roczniki Inżynierii Budowlanej

Punkty MNiSW: 3

http://www.kfm.po.opole.pl

 

Budownictwo i Architektura

Punkty MNiSW: 2

http://www.bc.pollub.pl

 

Przestrzeń i Forma

Punkty MNiSW: 2

http://www.pif.zut.edu.pl/

 

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów 
Krajobrazowych

Punkty MNiSW: 2

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa

 

Środowisko Mieszkaniowe

Punkty MNiSW: 1

http://www.arch.pk.edu.pl

 

 

GERMANISTYKA

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.fu-berlin.de

Germanica Wratislaviensia. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS.

Punkty MNiSW: 9 pkt

http://gwr.wuwr.pl/

Colloquia Germanica Stetinensia

Punkty MNiSW: 7 pkt

http://www.us.szc.pl

Studia Germanica Posnaniensia

Punkty MNiSW: 5 pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl

Scripta Neophilologica Posnaniensia

http://keko.amu.edu.pl/scripta

Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica

Punkty MNiSW: 4

http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/

 

GEOGRAFIA

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

Ecology and Society

Punkty MNiSW: 40

http://www.ecologyandsociety.org/issues/

Hydrology and Earth System Sciences

Punkty MNiSW: 40

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net

 

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography

Punkty MNiSW: 30

http://www.tellusa.net

 

Polar Research

Punkty MNiSW: 25

http://www.polarresearch.net/

Acta Geographica Slovenica

Punkty MNiSW: 15

http://giam.zrc-sazu.si

 

Atmosfera

Punkty MNiSW: 15

http://www.revistas.unam.mx

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/

 

Geographia Polonica

Punkty MNiSW: 10

http://www.geographiapolonica.pl/

 

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series

Punkty MNiSW: 9

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies

Punkty MNiSW: 7

http://www.iksio.pan.pl

 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego

Punkty MNiSW: 7

http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/

 

Acta Asiatica Varsoviensia

Punkty MNiSW: 6

http://www.iksio.pan.pl/aav

 

Turyzm / Tourism

Punkty MNiSW: 6

http://www.degruyter.com/view/j/tour

 

Europa XXI

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/241

 

Miscellanea Geographica

Punkty MNiSW: 5

http://msg.wgsr.uw.edu.pl/

 

Prace Geograficzne

Punkty MNiSW: 5

http://www.pg.geo.uj.edu.pl

 

Przegląd Geograficzny

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/162

 

Roczniki Bieszczadzkie

Punkty MNiSW: 5

http://www.bdpn.pl

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 5

http://skpzk.czasopisma.pan.pl/

 

Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie

Punkty MNiSW: 5

http://www.itep.edu.pl

 

Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum

Punkty MNiSW: 4

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Punkty MNiSW: 4

http://annales.umcs.lublin.pl

 

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 4

http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/

 

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Punkty MNiSW: 4

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl

 

Problemy Klimatologii Polarnej

Punkty MNiSW: 4

http://ocean.am.gdynia.pl/

 

Studia Quaternaria

Punkty MNiSW: 4

http://www.studia.quaternaria.pan.pl

 

Acta Geographica Silesiana

Punkty MNiSW: 2

http://www.wnoz.us.edu.pl

 

Space-Society-Economy

Punkty MNiSW: 2

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl

 

   

HISTORIA SZTUKI

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

Archivo Espanol de Arte

Punkty MNiSW: 14

http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es

Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de

Anales de Historia del Arte

Punkty MNiSW: 12

http://www.journals4free.com/

Artforum International

Punkty MNiSW: 12

http://www.artforum.com/inprint/section=archive

 

Images re-vues

Punkty MNiSW: 12

http://www.imagesrevues.org/

 

Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi

Punkty MNiSW: 12

http://www.ipu.hr/izdanja/radovi-instituta


International Journal of Education & The Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.ijea.org/articles.html

 

Locus Amoenus

Punkty MNiSW: 12

http://ddd.uab.cat/record/27

Nineteenth-Century Art Worldwide

Punkty MNiSW: 12

http://www.19thc-artworldwide.org

Papers of Surrealism

Punkty MNiSW: 12

http://www.surrealismcentre.ac.uk

 

RACAR: Revue d’art canadienne

Punkty MNiSW: 12

http://journals.uvic.ca/

 

Revue roumaine d’histoire de l’art. Serie Beaux-Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.rrha.istoria-artei.ro

 

Temes de Disseny TdD

Punkty MNiSW: 12

http://www.raco.cat/index.php

 

Anuario de estudios atlánticos

Punkty MNiSW: 10

http://mdc.ulpgc.es/aea

 

Artecontexto

Punkty MNiSW: 10

http://www.artecontexto.com/es

 

Artigrama

Punkty MNiSW: 10

http://www.unizar.es

 

Journal of Conservation and Museum Studies

Punkty MNiSW: 10

http://www.jcms-journal.com

 

National Gallery Technical Bulletin

Punkty MNiSW: 10

http://www.nationalgallery.org.uk

 

Revista de História da Arte e Arqueologia

Punkty MNiSW: 10

http://www.unicamp.br

 

Rocznik Historii Sztuki

Punkty MNiSW: 10

http://digi.ub.uni-heidelberg.de

 

Zeszyty Artystyczne

Punkty MNiSW: 6

http://za.uap.edu.pl/

 

Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl/

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.Sectio L. Artes

Punkty MNiSW: 2

http://annales.umcs.lublin.pl/

 

Aspiracje

Punkty MNiSW: 2

http://www.asp.waw.pl

 

 

JĘZYKOZNAWSTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

Computational Linguistics

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli

Language Learning & Technology

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://llt.msu.edu/archives/index.html

Modern Language Journal

Punkty MNiSW: 40 pkt

http://www.jstor.org/journals/00267902.html

Journal of Literacy Research

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://jlr.sagepub.com/content/current

Lexikos

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://lexikos.journals.ac.za

 

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publication

Ibérica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.aelfe.org

Language and Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ling.sinica.edu.tw

Linguistica Uralica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.kirj.ee

 

Onomázein : Revista de Lingüística, Filología y Traducción

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.onomazein.net

Porta Linguarum

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ugr.es/~portalin/

Poznan Studies in Contemporary Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://wa.amu.edu.pl/psicl/Back_issues

 

RLA : Revista de Lingüística Teórica y Aplicada

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.scielo.cl

Romanticism on the Net

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.erudit.org/revue/ravon/

 

Studies in African Linguistics

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.elanguage.net

CALICO Journal

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://journals.sfu.ca/CALICO

CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html

CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html

 

Didactica (Lengua y Literatura)

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive

English for Specific Purposes World

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://esp-world.info/

Image (&) Narrative

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.imageandnarrative.be/

JOSTRANS, the Journal of Specialised Translation

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.jostrans.org/archive.php

Journal of Intercultural Communication

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.immi.se/intercultural/

L1 Educational Studies in Languages and Literature

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://l1.publication-archive.com/start

Le simplegadi

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://all.uniud.it/simplegadi/

Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis

Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis

Linguistik Online

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.linguistik-online.de/

Metaphorik.de

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.metaphorik.de/

New Voices in Translation Studies

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.iatis.org/index.php

Orbis Tertius

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar

PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://web.fu-berlin.de/phin/

Revista de Literatura

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura

SKY Journal of Linguistics

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.ling.helsinki.fi/sky/skyjol-en.shtml

Traitement Automatique des Langues

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.atala.org

Translatio

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/

ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://alsic.revues.org/

Anuario de Estudios Filológicos

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://dialnet.unirioja.es

Argumentum (online)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://argumentum.unideb.hu/

Baltistica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica

Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken - journal on children’s literature research

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive

Bohemistyka

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.bohemistyka.pl/

Bulletin Suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://doc.rero.ch/record/11876?ln=fr

Círculo de lingüística aplicada a la comunicación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/info.htm

CLCWeb: Comparative Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/

Creolica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.creolica.net/

Folia onomastica Croatica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr

Gesprachsforschung - Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/

Interlitteraria

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/

Intralinea

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.intralinea.it/

Jazykovedný časopis (Philological Journal)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/

Jelenkor

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.jelenkor.net/archivum

Kwartalnik Neofilologiczny

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://kn.czasopisma.pan.pl/

Langage et société

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.revues.msh-paris.fr

Lingua Posnaniensis

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/linpo

Linguistica Pragensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j

Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za

Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za

Literatüra

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literatura.flf.vu.lt/

Lodz Papers in Pragmatics

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/lpp

Magyar Nyelv

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://epa.oszk.hu/html/

Magyar Nyelvőr

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm

Nordlyd : Tromso University Working Papers on Language & Linguistics / Institutt for Sprak og Litteratur, Universitetet i Trompo

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619

Philologia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.philologia.org.rs

Post-Colonial Text

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://postcolonial.org/index.php/pct

Quaderns: Revista de traducció

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ddd.uab.cat/record/40

Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/

Research in Language

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j

Revista Chilena de Literatura

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.scielo.cl/

Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://polipapers.upv.es/

Ruch Literacki

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rl.czasopisma.pan.pl/

Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sdutsj.edus.si/

Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e Interpretación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://revistaseug.ugr.es/

Slavica TerGestina

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://slavica-ter.org

Stem-, spraak- en taalpathologie

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rjh.ub.rug.nl/sstp/issue/archive

Studia islamica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.studiaislamica.com/

Studia Rossica Posnaniensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl

Studies in Logics, Grammar and Rethoric

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://logika.uwb.edu.pl/studies/

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la

Société Finno-Ougrienne

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sgr.fi/susa/

Suvremena lingvistika

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.ceeol.com/

Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm

Tidskrift för Litteraturvetenskap

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl

Tropelías

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://zaguan.unizar.es

Porównania

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl

Etnolingwistyka

Punkty MNiSW: pkt

http://dlibra.umcs.lublin.pl

Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos

Punkty MNiSW: pkt

http://www.itinerarios.uw.edu.pl/

Neophilologica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.sbc.org.pl/

Psychology of Language and Communication

Punkty MNiSW: pkt

http://plc.psychologia.pl/

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.filg.uj.edu.pl

Synergies Polotne

Punkty MNiSW: pkt

http://gerflint.eu/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rusinst.uni.lodz.pl

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ptj.civ.pl

Colloquia Germanica Stetinensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl

Investigationes Linguisticae

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl

Multicultural Shakespeare

Punkty MNiSW: pkt

http://www.degruyter.com/view/j/

Postscriptum Polonistyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://postscriptum.us.edu.pl/

Romanica Silesiaka

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ceeol.com

Silva Iaponicarum

Punkty MNiSW: pkt

http://www.silvajp.amu.edu.pl/

Studies in Polish Linguistics

Punkty MNiSW: pkt

http://www.wuj.pl

Acta Polono-Ruthenica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/

Kultura i Historia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/

Studia Wschodniosłowiańskie

Punkty MNiSW: pkt

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Punkty MNiSW: pkt

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/

Prace Językoznawcze

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka

Rocznik Komparatystyczny

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl/

Studia Germanica Posnaniensia

Punkty MNiSW: pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl/

Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekstualia.pl/

Colloquium

Punkty MNiSW: pkt

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/

Lingua ac Communitas

Punkty MNiSW: pkt

http://www.lingua.amu.edu.pl/

Studia Europaea Gnesnensia

Punkty MNiSW: pkt

http://steurgn.pl/

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pan-ol.lublin.pl/

Tekst i Dyskurs

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekst-dyskurs.pl/

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia. International English Studies Journal

Punkty MNiSW: pkt

http://www.univ.rzeszow.pl

Acta Philologica

Punkty MNiSW: pkt

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/

Facta Simonides

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pwszzamosc.pl

Geografický časopis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.journals4free.com

Linguae Mundi

Punkty MNiSW: pkt

http://wsjo.pl/linguaemundi/

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne

Punkty MNiSW: pkt

http://ifo.ajd.czest.pl/studianeo/

Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Punkty MNiSW: pkt

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty

Punkty MNiSW: pkt

http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php

Italica Wratislaviensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.marszalek.com.pl/

Symbolae Europaeae

Punkty MNiSW: pkt

http://in.tu.koszalin.pl/

Konteksty Kultury

Punkty MNiSW: pkt

http://kontekstykultury.kn.edu.pl/

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/

 

KOSMETOLOGIA

Tytuł czasopisma

Wejście

Cabines

www.cabines.pl 

 

Dermatologia Estetyczna

http://www.activ-press.2a.pl

 

Kosmetologia Estetyczna

http://kosmetologiaestetyczna.com/

 

Beauty Forum

http://www.beauty-forum.com.pl/

 

Dermatologia i Kosmetologia

http://www.medph.pl

 

Uroda i Medycyna

http://www.spaeden.pl/

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

http://www.estetologia.pl/

 

 Magazyn Kosmetyki

http://www.magazynkosmetyki.pl/magazyn_kosmetyki.php

 

LesNouwelesEstetiques

www.lne.pl

 

Ekspert AntiAging

http://www.derma-news.pl/ekspert/02.htm

 

 

LOGISTYKA

PRAWO I ADMINISTRACJA

 
Tytuł czasopisma
Wejście
 
Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
 
 
 
 
Czasopismo Prawno-Historyczne
 
 
 
Człowiek-Rodzina-Prawo
 
 
 
 
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 
 
 
 
Biuletyn Urzędu Patentowego
 
 
 
 
Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
 
 
 
 
Fenix Pl
 
 
 
 
Biuletyn Prawny KGP
 
 
 
Archiwum Kryminologii
 
 
 
 
Elektroniczna Administracja
 
 
 
 
E-Przegląd Arbitrażowy
 
 
 
 
Folia Iuridica Wratislaviensis
 
 
 
 
Forum Prawnicze
 
 
 
 
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 
 
 
Prokuratura i Prawo
 
 
 
 
Prawo Pomocy Publicznej
 
 
 
Studenckie Zeszyty Naukowe
 
 
 
 
Studia Prawnicze i Administracyjne
 
 
 
 
Wiedza Prawnicza
 
 
 

 

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów

Wejście

Veterinary Research

Punkty MNiSW: 50

http://www.veterinaryresearch.org/

BMC Veterinary Research

Punkty MNiSW: 45

http://www.biomedcentral.com/bmcvetres

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Punkty MNiSW: 45

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/

Rice

Punkty MNiSW: 45

http://link.springer.com

Fisheries

Punkty MNiSW: 40

http://fisheries.org

Plant Method

Punkty MNiSW: 40

http://www.plantmethods.com/

 

Journal of the International Society of Sports Nutrition

Punkty MNiSW: 35

http://www.jissn.com/archive

 

Breeding Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.jstage.jst.go.jp/

 

California Agriculture

Punkty MNiSW: 30

http://californiaagriculture.ucanr.org

 

California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations 
Reports

Punkty MNiSW: 30

http://calcofi.org/

 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Punkty MNiSW: 30

http://www.ijbnpa.org/home/

 

Journal of Veterinary Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.vetsci.org

 

Pesquisa Agropecuaria Brasileira

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br

Scientia Agricola

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br/

 

Silva Fennica

Punkty MNiSW: 30

http://www.metla.fi/silvafennica/

Spanish Journal of Agricultural Research

Punkty MNiSW: 30

http://revistas.inia.es/index.php/sjar

Acta Scientiarum-agronomy

Punkty MNiSW: 25

http://periodicos.uem.br

 

Agricultural and Food Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.tsv.fi/i

 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Punkty MNiSW: 25

http://www.aaem.pl/

 

Archiv Fur Tierzucht-archives of Animal Breeding

Punkty MNiSW: 25

http://www.archanimbreed.com

 

Australian Journal of Crop Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.cropj.com/

 

Ciencia E Agrotecnologia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/

Ciencia E Investigacion Agraria

Punkty MNiSW: 25

http://agronomia.uc.cl/

 

Czech Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/

 

Experimental Animals

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp

 

Jarq-japan Agricultural Research Quarterly

Punkty MNiSW: 25

http://www.jircas.affrc.go.jp/

 

Journal of Pesticide Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/

 

Journal of Poultry Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/

 

Journal of Reproduction and Development

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrd

 

Journal of the Japanese Society for Horticultural Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjshs

 

Journal of Veterinary Medical Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jvms/-char/en

 

Nutrition and Metabolism

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionandmetabolism.com/

 

Nutrition Journal

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionj.com/home/

 

Pesquisa Veterinária Brasileira

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/

 

Plant Production Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/pps

 

Plant Soil and Environment

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm

 

Revista Brasileira de Zootecnia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php

 

Scientia Marina

Punkty MNiSW: 25

http://www.icm.csic.es/scimar/

 

South African Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://ajol.info/index.php/sajas/index

 

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Punkty MNiSW: 25

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.php

 

Veterinární Medicína

Punkty MNiSW: 25

http://vetmed.vri.cz/

 

World Rabbit Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.upv.es/index.php/wrs/index

 

Acta Veterinaria Brno

Punkty MNiSW: 20

http://vfu-www.vfu.cz/acta-vet/index.html

 

Agrociencia

Punkty MNiSW: 20

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302

 

Animal Science Papers and Reports

Punkty MNiSW: 20

http://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34

 

Archiv Fur Geflugelkunde

Punkty MNiSW: 20

http://www.ulmer.de/artikel.dll/afg

 

Archivos de Medicina Veterinaria

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.cl

 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br

 

Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement

Punkty MNiSW: 20

http://www.bib.fsagx.ac.be/base/

 

Brazilian Archives of Biology and Technology

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br

 

 

INNE

Proponujemy także korzystanie z bieżących czasopism naukowych, gazet, tygodników i dzienników urzędowych udostępnionych w wersji online. Poniżej zamieszczamy wykaz tytułów czasopism oraz linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism (kolumna: wejście). Wersje elektroniczne czasopism udostępniane są w internecie na stronach wydawców – w wolnym dostępie, bez ograniczeń (czasopisma ogólnodostępne w Internecie - wydawca bezpłatnie udostępnia pełne teksty i archiwa; tytuł można przeglądać na dowolnym komputerze).

 

Tytuł czasopisma

Wejście

Academia

http://www.portalwiedzy.pan.pl

 

Acta Agrobotanica

http://ptb.ib-pan.krakow.pl/

 

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polskiej

http://www.stat.gov.pl/gus

 

Analizy Rynkowe 

http://www.ierigz.waw.pl/

Annales UMCS. Agricultura

http://versita.com/science/agriculture/umcs_agri/

Annales UMCS. Horticultura

http://versita.com/science/agriculture/umcs_hort/

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

http://www.ptfarm.pl/?pid=102

Dendrobiology

http://www.idpan.poznan.pl/

 

Miesięcznik Finansowy Bank 

http://www.alebank.pl/

Bank i Kredyt

 

http://www.bankikredyt.nbp.pl

Bezpieczeństwo Pracy

 

http://www.ciop.pl/412.html

Bezpieczny Bank

 

http://www.bfg.pl/?m_id=797

Bezrobocie Rejestrowane w Polsce

 

http://www.stat.gov.pl/

Bibliotekarz

 

http://kpbc.umk.pl/

Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

http://www.bfg.pl/

Biuletyn Euroregionu Bałtyk

 

http://www.eurobalt.org.pl/

Biuletyn Informacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego

http://www.arr.gov.pl

Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Wsi

http://www.arr.gov.pl/

Biuletyn Informacyjny NBP

http://www.nbp.pl/

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

http://www.ipn.gov.pl/

Biuletyn Statystyczny

 

http://www.stat.gov.pl/

Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization

http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/

Dziennik Ustaw Głównego Urzędu Miar

 

http://bip.gum.gov.pl/pl/bip

Dziennik Ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

http://bip.men.gov.pl/

Dziennik Ustaw Ministerstwa Finansów

 

http://www.mf.gov.pl/

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

 

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

http://www.nauka.gov.pl/

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

 

http://www.nbp.pl/

Dziennik Ustaw

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Electronic Journal of Polish Agricultural Universites

http://www.ejpau.media.pl/

e-Mentor

 

http://www.e-mentor.edu.pl/index.php

Equilibrium

 

http://www.equilibrium.umk.pl/index.php

Europejski Doradca Samorządowy

 

www.doradcasamorzadowy.pl.

Finansowanie Nieruchomości

http://www.alebank.pl/

Folia Biologica

 

http://www.isez.pan.krakow.pl/index_pl.html

Forum Akademickie

 

http://forumakademickie.pl/

Geologia Sudetica

 

http://www.ing.pan.pl/sudewww/

Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

 

http://www.inepan.waw.pl/

Handel Nowoczesny

 

http://www.handelnowoczesny.pl/

Herba Polonica

 

http://www.iripz.pl/page.php/

Hodowla Roślin i Nasiennictwo

 

http://www.pin.org.pl/hrin/spis.htm

Hotel Profit

 

http://www.hotelprofit.pl/

Hurt & Detal

 

http://www.hurtidetal.pl/

INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze

 

http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

 

http://www.infraeco.pl/pl/zeszyty/

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

http://www.inche.pwr.wroc.pl/

Journal of Agribusiness and Rural Development

 

http://www.jard.edu.pl/

Journal of Apicultural Science

 

http://www.jas.org.pl/

Journal of Applied Genetics

 

http://jag.igr.poznan.pl/

Journal of Elementology

 

http://www.uwm.edu.pl

Journal of Fruit and Ornamental Plant Reseaech

 

http://www.insad.pl/jofaop.html

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

 

http://www.pimr.poznan.pl/

Klucze do Oznaczania Owadów

 

http://pte.au.poznan.pl/klucze_pdf.htm

Kurier Finansowy

http://www.alebank.pl

LogForum

 

http://www.logforum.net/

Monitor Polski

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

Monitor Sądowy i Gospodarczy

 

http://www.imsig.pl/

Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

 

http://www.stat.gov.pl

Monographiae Botanicae

 

http://ptb.ib-pan.krakow.pl/

Nauka i Gospodarka

 

http://www.naukaigospodarka.pl

Nauka Przyroda Technologie

 

http://www.npt.up-poznan.net/

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

http://www.alebank.pl

Organizacja i Zarządzanie

 

http://www.polsl.pl/

PC Format

 

http://www.pcformat.pl/

Pestycydy

 

http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/

Polityka

 

http://archiwum.polityka.pl/

Polish Journal of Ecology

 

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/

Polish Journal of Microbiology

 

http://www.pjm.microbiology.pl/

Polish Journal of Natural Sciences

 

http://versita.com/science/agriculture/pjns/

Portal

 

http://www.ue.wroc.pl/

Postępy Biochemii

 

http://www.postepybiochemii.pl/

Postępy Mikrobiologii

 

http://www.pm.microbiology.pl/

Postępy Nauk Rolniczych

 

http://www.instytucja.pan.pl/

Prewencja i Rehabilitacja

 

http://www.ue.wroc.pl/media_uczelniane

Print Partner

http://www.vidart.com.pl/

Print & Publishing

 

http://www.printernet.pl

Przegląd Logistyczny

http://www.polska-zbrojna.pl/i

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

http://iks_pn.sggw.pl/

Przegląd Sejmowy

 

http://www.sejm.gov.pl/

Roczniki PZH

 

http://www.pzh.gov.pl/

Sprawy Nauki

 

http://www.sprawynauki.waw.pl/

Studia Europejskie

 

http://www.ce.uw.edu.pl/

Studia Regionalne i Lokalne

 

http://www.studreg.uw.edu.pl/index.php

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna

 

http://www.pimr.poznan.pl/wydawn.html

Trade Marketer

http://www.trademarketer.pl/?

Wiadomości Urzędu Patentowego

 

http://ipu.uprp.pl

Woda Środowisko Obszary Wiejskie

 

http://www.imuz.edu.pl/

Wprost

 

http://www.wprost.pl/

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

http://www.ptzp.org.pl/

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

http://zzl.ipiss.com.pl/

Zdrowie Publiczne

 

http://www.zdrowiepubliczne.pl/

ZUS dla Ciebie

 

http://www.zus.pl/

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

http://www.pttz.org/zyw/