Cele konferencji

Współcześnie administracja staje przed wyzwaniem zapewnienia praw grupom mniejszościowym – zarówno tym, których członkowie mają status obywateli i w związku z tym domagają się równego traktowania lub też uzyskania takiego uprzywilejowania, jakie przysługuje już innym mniejszościom, jak i tym, których przedstawiciele stosunkowo niedawno znaleźli się na terytorium państwa, stając się podmiotem polityki migracyjnej. Zamierzeniem konferencji jest dokonanie analizy problemów związanych z realizacją przez administrację publiczną praw mniejszości z dwóch połączonych perspektyw – naukowej i praktycznej. Dlatego wśród zaproszonych referentów znajdą się znani specjaliści akademiccy, jak też praktycy związani z administracją, organami doradczymi legislatywy, a także przedstawiciele służb – np. Policji czy Straży Granicznej – którzy mają bezpośredni kontakt z mniejszościami.
 
 

 Panele tematyczne

Konferencja podzielona została na trzy panele. Pierwszy z nich poświęcony jest przepisom gwarancyjnym, które pozwalają administracji realizować zasadę równego traktowania. Kolejny panel odnosi się do mniejszości narodowych i etnicznych, które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i których przedstawiciele mają status obywateli. Poruszone w jego ramach zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem zarówno dużych grup mniejszościowych (np. Romów), jak i grup małych i mało znanych. Ostatni panel, zatytułowany „Rola administracji w realizacji polityki migracyjnej”, dotyczy wyzwań, jakie stoją przed administracją w obliczu rosnącej liczby imigrantów w krajach Unii Europejskiej. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele tych służb, które w swej działalności zajmują się realizacją polityki migracyjnej.
 
 

 Patronat honorowy

 • rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc
 • prof. zw. dr hab. Leon Kieres – sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
 • prof. zw. dr hab. Jan Boć
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Bator
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw.
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut
 • dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 • dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw.
 

 Komitet Organizacyjny

 

 Informacje organizacyjne

Termin zgłaszania udziału: 31 października 2015 r.
 
Opłaty:
250 zł – udział w konferencji, opublikowanie referatu;
50 zł – udział czynny w konferencji (opłata za poczęstunek, bez druku referatu).
 
Po konferencji planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej (rozdział w recenzowanej monografii naukowej – 4 pkt), w której zostaną umieszczone przesłane w terminie artykuły. Opłata za umieszczenie publikacji wynosi 250 zł. Opublikowane zostaną prace nadesłane najpóźniej do 31 grudnia 2015 r., które uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą oraz zostaną zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny konferencji.
 
Uwaga: Ze względu na ponoszone przez organizatora koszty związane z procesem wydawniczym, wniesione opłaty za druk referatu w materiałach pokonferencyjnych nie podlegają zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania pracy do opublikowania (negatywna recenzja wydawnicza).
 
Opłatę za publikację należy uiścić w terminie do 10 listopada br. na konto:
Bank BPH Oddział Wałbrzych
39 1060 0076 0000 3210 0020 8907
z dopiskiem: „Konferencja: Prawa mniejszości w Polsce”
 
Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w następujących hotelach:
 1. Ibis Styles, Wałbrzych, ul. 1 maja 64, tel. 74 665 54 44 (od 148 PLN za pokój jednoosobowy)
 2. Hotel Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel. 74 847 75 21 (od 40 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym),
 3. A’propos Hotel, Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82, tel. 74 840 40 49 (od 190 PLN za pokój jednoosobowy).
 

Kontakt:

Wszelkie zapytania odnośnie konferencji prosimy kierować pod wskazane dane kontaktowe:
Sekretariat konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 641 92 11,
e-mail: administracja@pwsz.com.pl
 

Do pobrania: