HONOROWY PATRONAT:

JM Rektor PWSZ AS w Wałbrzych Prezydent m. Wałbrzycha
 

ORGANIZATOR/MIEJSCE OBRAD:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu), Instytut Zdrowia
 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Zakład Humanistycznych Nauk i Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Fundacja Humanitas et Scientia; Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A.; fi rma CREATOR Sp. z o.o. we Wrocławiu
 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wielodyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej (16–17.05.2016 r.), której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w szeroko ujętej tematyce zdrowia ukierunkowanej, z jednej strony na współczesną problematykę uzdrowisk, a z drugiej tradycje historyczne uzdrowisk w Polsce i w Europie. Proponowana tematyka referatów ujęta jest w następujące sesje problemowe:
 

Sesja I: Zdrowe stawy, kości i zęby

 • sekcja stomatologiczna (dr Maciej Żak, PWSZ AS w Wałbrzychu);
 • sekcja ortopedyczno-rehabilitacyjna (prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu);

Sesja II: Zdrowie seniorów (50+)

(dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. PWSZ AS w Wałbrzychu;

Sesja III: Zarządzanie i turystyka w uzdrowiskach
(dr Małgorzata Januszewska, dr Kazimierz Klementowski);

Sesja IV: Kosmetologia w Spa i Wellnes
(dr Ciszek Agnieszka);

Sesja V: Środowiskowe uwarunkowania uzdrowisk i zagrożenia zdrowotne
(dr hab. Anna Szemik-Hojniak, prof. PWSZ AS);

Sesja VI: Kultura uzdrowiskowa w Europie i w Polsce XIX-XXI w.
(dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. UMW/PAN, prof. dr hab. Marian Ursel, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)
 

KOMITET NAUKOWY:

 1. prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu;
 2. prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 3. prof. dr Aysegul Demirhan Erdemir, Uniwersytet w Bursie, Turcja;
 4. dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakładd Higieny w Warszawie;
 5. prof. dr hab. Detlef Haberland z Uniwersytetu w Oldenburgu, Niemcy
 6. dr Małgorzata Januszewska, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 7. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 8. dr Kazimierz Klementowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu;
 9. prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska, PWSZ AS;
 10. prof. Joanna Leontaridou, Alexander Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki, Grecja
 11. dr hab. Romuald Łuczyński, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu;
 12. dr hab. Adam Matkowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk Farmaceutycznych;
 13. prof. dr Arin Namal, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turcja;
 14. prof. Ján Šebo, University Matej Bel, Bańská Bystrica, Słowacja;
 15. dr Michal Turosik, University Matej Bel, Bańská Bystrica, Słowacja;
 16. prof. dr hab. Marian Ursel, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

 

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. przewodnicząca – prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor PWSZ AS w Wałbrzychu
 2. zastępca przewodniczącej – dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. UMW/PAN Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 3. sekretarz – dr Monika Gawłowska, PWSZ AS w Wałbrzychu;
 4. skarbnik – mgr Jolanta Jamrowska, PWSZ AS w Wałbrzychu;
 5. członkowie: dr hab. Anna Szemik-Hojniak, prof. nadzw. PWSZ AS w Wałbrzychu, dr Agnieszka Ciszek, PWSZ AS w Wałbrzychu, mgr Henryk Gołębiewski, przewodniczący Konwentu PWSZ AS w Wałbrzychu; mgr Paweł Skrzywanek, prezes Uzdrowiska „Szczawno-Jedlina” S.A; mgr Andrzej Syroka, Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


OPŁATA KONFERENCYJNA:
nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania i wynosi:

 • udział czynny (z referatem, publikacja): 300 PLN
 • udział bierny (bez referatu i publikacji): 150 PLN

Opłatę należy przesłać do 31 marca 2016 r. na konto:

Bank BPH Oddział Wałbrzych
39 1060 0076 0000 3210 0020 8907
z dopiskiem: Konferencja Zdrowie dla regionu. Uzdrowiska


Opłata konferencyjna obejmuje: koszty i materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady (16 i 17 maja), uroczystą kolację (16 maja) oraz publikację w języku polskim w recenzowanych pokonferencyjnych monografi ach, przygotowaną według wskazówek redakcyjnych (komunikat nr 2, który ukaże się w grudniu br.). Opublikowane zostaną tylko te prace, które zostaną nadesłane do 30 kwietnia 2016 r. oraz uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą.


KONTAKT:

Instytut Zdrowia, PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
tel. +48 74 641 92 53, e-mail: instytutzdrowia@pwsz.com.pl
 

Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w hotelach:

 1. Ibis Styles , Wałbrzych, ul. 1 Maja 64, tel. +48 74 665 54 44
 2. Pokoje gościnne Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel. +48 74 847 75 21
 3. Villa Art., Wałbrzych, ul. Czerwonego Krzyża 1, tel. +48 665 006 040
 4. Hotel „Maria”, Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 b, tel. +48 74 665 01 00
 5. Hotel „CAMELOT”, Szczawno-Zdrój, ul. Nizinna 2, tel. +48 74 840 01 60, +48 664 419 202
 6. Hotel „Joanna”, Szczawno-Zdrój, ul. Kasztanowa 11, tel. +48 74 840 55 80; +48 784 071 130
 7. Hotel „Dworzysko”, Szczawno-Zdrój, ul. Al. Spacerowa 22, tel. +48 74 886 99 00

Do pobrania: