WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY A ZDROWIE PRACOWNIKÓW - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 00, 74 641 92 02, www.pwsz.com.pl
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP
ul. T. Czackiego 3/5 lok. 502,
00-043 Warszawa, www.ospsbhp.pl
serdecznie zapraszają na

II OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY
A ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Wałbrzych, 9-10 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
KOMITET NAUKOWY
prof. zw. dr. hab. Tomasz Boczar, Politechnika Opolska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki - Katedra Wysokich Napięć
dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. dr hab. inż. Krystyna Skibniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. nadzw. dr hab. Janusz Mirosławski, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
prof. nadzw. dr hab. Marek Smetana, VŠB Technical University of Ostrava
dr hab. inż. Halina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. inż. Anna Cierniak - Emerych, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Jacek Szczurowski – przewodniczący (PWSZ AS w Wałbrzychu)
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka – zastępca przewodniczącego (PWSZ AS w Wałbrzychu)
doc. dr Zbigniew Piwko – sekretarz (PWSZ SA w Wałbrzychu)
mgr Kazimiera Marzec – skarbnik (PWSZ SA w Wałbrzychu)
dr Monika Gawłowska (PWSZ SA w Wałbrzychu)
mgr inż. Piotr Kaczmarek (Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Pracowników Służby BH P w Kaliszu)
mgr inż. Wiesław Tomaszewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Do pobrania:

Program konferencji
Karta zgłoszeniowa
Wskazówki redakcyjne