III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ADMINISTRACJA DLA REGIONU - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

 


Cele konferencji
 
Celem konferencji jest „zderzenie" aktualnych problemów w zakresie finansów samorządowych z potrzebami regionu. O wyjątkowości konferencji świadczy nie tylko przyjęta nowatorska formuła, aLe również udział uznanych powszechnie przedstawicieli nauki i praktyki. Naszymi znamienitymi gośćmi będą m.in.:
  • prof. dr hab. B. Brzeziński,
  • prof. dr hab. J.M. Salachna,
  • prof. dr hab. W. Miemiec,
  • Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu L. Hanus.
Podczas konferencji odbędzie się także spotkanie z przedstawi­cieLami samorządów terytoriaLnych różnych szczebLi, na którym dyskusji zostaną poddane aktualne i kluczowe problemy z zakre­su finansów samorządowych.
 
 
Sekcje
 
W ramach konferencji proponuje się następujące sekcje tema­tyczne:
Sekcja 1. Finanse publiczne w służbie regionu
Sekcja 2. Prawo daninowe na rzecz samorządu terytorialnego
Sekcja 3. Aktualne problemy finansowo prawne samorządu terytorialnego
 
 
Patronat honorowy
 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. AngeLusa SiLesiusa w Wałbrzychu prof. zw. dr hab. ELżbieta Lonc
Prezydent miasta Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej
prof. zw. dr hab. Jan Boć (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Leon Kieres, prof. zw. dr hab. Andrzej Bator,
prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut (PWSZ AS w Wałbrzychu),
dr hab. Piotr Jurek (Uniwersytet Wrocławski) prof. nadzw.,
prof. zw. dr hab. Zdzisław Kegel (PWSZ AS w Wałbrzychu),
mgr Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 
 
Komitet Organizacyjny
 
Przewodniczący: dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. UWR (p.borszowski@gmail.com);
Zastępcy przewodniczącego:
dr Piotr Szymaniec (pszymaniec@poczta.onet.pl);
dr Klaudia Stelmaszczyk (klaudiastelmaszczyk@op.pl)
Sekretarz: dr Małgorzata Sosnowska (sosnamal@poczta.onet.pl)

Uczestnik nie ponosi opłaty konferencyjnej (ponosi koszt do­jazdu i ewentualnego zakwaterowania). W ramach konferencji przewidziana jest przerwa kawowa.
Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej (rozdział w monografii - 4 pkt), opłata za umieszczenie publikacji wynosi 150 zł. Opublikowane zostaną prace nadesłane najpóźniej do 30 kwietnia 2015 r., które uzyskają pozytywną recenzję wydawni­czą oraz zostaną zakwalifikowane przez Komitet Organizacyjny konferencji.
 
Opłatę za publikację należy uiścić w terminie do 30 kwietnia na konto:
Bank BPH Oddział Wałbrzych
39 1060 0076 0000 3210 0020 8907
z dopiskiem: Konferencja Administracja dla regionu III

 

Terminy

Termin Działanie
do 30 kwietnia

nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz referatów do publikacji pokonferencyjnej

wnoszenie opłaty

do 7 maja opublikowanie szczegółowego programu konferencji
15 maja konferencja
przełom 2015/2016 wydanie publikacji pokonferencyjnej

 

Uwaga!

Ze względu na ponoszone przez organizatora koszty związane z procesem wydawniczym, wniesione opłaty za druk referatu w materiałach pokonferencyjnych nie podlegaj zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania pracy do opublikowania (negatywna recenzja wydawnicza).
 

Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w ho-telach:

  1. Ibis Styles Wałbrzych, ul. 1 maja 64, tel. 74 665 54 44 (od 148 PLN za pokój jednoosobowy),
  2. Hotel Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel. 74 847 75 21 (od 40 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym),
  3.  A'propos Hotel, Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82, tel. 74 840 40 49 (od 190 PLN za pokój jednoosobowy).
     

 

Kontakt

Wszelkie zapytanie odnośnie konferencji prosimy kierować pod wskazane dane kontaktowe:
Sekretariat konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 641 92 11,
e-mail: administracja@pwsz.com.pl
 

 

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Wymagania redakcyjne

Program konferencji